خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقای مهندس حسين سعيد محمدي
تسلیت درگذشت پدر مقام ارجمند آقای مهندس حسين سعيد محمدي (دانشکده کشاورزي)بدينوسيله درگذشت پدر مقام ارجمند همکارگرامي جناب آقای مهندس حسين سعيد محمدي (دانشکده کشاورزي) را تسليت عرض مينمائيم. برای شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.
 

;
ارسال شده در مورخه: 17-03-1400