خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقای دکتر وهب جعفريان
تسلیت درگذشت مادر ارجمند آقای دکتر وهب جعفريان (گروه زيست شناسي)بدينوسيله درگذشت مادر ارجمند همکار گرامي جناب آقای دکتر وهب جعفريان (گروه زيست شناسي) راتسليت عرض مينمائيم. برای شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید. 
 

;
ارسال شده در مورخه: 17-03-1400