خانه  :: اساتید  :: اخبار

عناوین روز های هفته سلامت سال 1400
هفته سلامت سال 1400عناوین روز های هفته سلامت سال 1400

 

روز

تاریخ

عناوین روز شمار

چهارشنبه

01/02/1400

همراهی با مدافعان سلامت

 برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

پنج شنبه

02/02/1400

مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی

 برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

جمعه

03/02/1400

آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت

 برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

شنبه

04/02/1400

ارتقای نظام شبکه بهداشتی-درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه

 برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

یکشنبه

05/02/1400

رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی

برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

دوشنبه

06/02/1400

پژوهش،فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید

برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

سه شنبه

07/02/1400

مشارکت های بین بخشی و مسئولیت اجتماعی

برای ساخت جهانی عادلانه تر وسالم تر

 

اول تا هفتم اردیبهشت ماه 1400 شعار هفته سلامت : ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر

کتابچه مربوط به هفته سلامت را دانلود کنید

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


 


ارسال شده در مورخه: 01-02-1400