خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه های آموزشی منطقه ای مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشگاه
دوران پس از عقد و سال های اول زندگی مشترکمرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی دانشگاه زنجان با همکاری دفتر امور اجتماعي استانداري زنجان برگزار می کند:

کارگاه آموزشي منطقه اي دوران پس از عقد و سال های اول زندگی مشترک

مخاطب: زوج هاي دانشجو، دانشجويان متأهل، دانشجويان در دوران نامزدي

مدرس: دکتر لقمان ابراهیمی(هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه زنجان)

زمان: چهارشنبه 11 فروردین ماه 1400 - ساعت 10 لغایت 19

لینک ورود به کارگاه:  

روز چهارشنبه 11 فروردین:

 قبل از ظهر    http://94.182.133.151/r6yt90v1o4ed/

http://94.182.133.151/rctn0lz173ko/    بعداز ظهر

 

براي شركت كنندگان در کارگاه آموزشی گواهي شرکت در کارگاه صادر خواهد شد.


ارسال شده در مورخه: 11-01-1400

آخرين اخبار با موضوع: مرکز مشاوره دانشجویی

نهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور مبارک

تبریک به همه آنانی که برای آرامش روانی جامعه تلاش می کنند. (08-02-1399)

   

گام های روانشناختی کاربردی برای مقابلۀ موثر با بحران کرونا

پروتکل های روانشناختی مقابله با کرونا- بسته شماره (2) (29-01-1399)

   

پروتکل های روانشناختی مقابله با کرونا *** بسته شماره (1)

راهنمای اولیه مداخلات روانشناختی در بحران کرونا ویروس (23-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز مشاوره دانشجویی

پروتکل های روانشناختی مقابله با کرونا *** بسته شماره (1)