خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور مهندس سیفی راد و خانم ندیرخانلو
تسليت درگذشت "پدرگرامي" مهندس داود سيفي راد(طرحهاي عمراني) وپدر مقام خانم ليلا نديرخانلو(دانشکده کشاورزي)ضمن عرض تسليت درگذشت "پدرگرامي" جناب آقای مهندس داود سيفي راد (طرحهاي عمراني) وپدر مقام سرکار خانم  ليلا نديرخانلو (دانشکده کشاورزي) به ايشان و خانواده محترمشان جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نمائيم.
 

;
ارسال شده در مورخه: 15-11-1399