خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشگاهیان محترم
اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399تقویم آموزش

عنوان فرآیند

نیمسال اول 1400-1399

نیمسال دوم 1400-1399

ثبت نام (انتخاب واحد)

1399.06.15 تا 1399.06.18

1399.11.18 تا 1399.11.20

شروع کلاسها

1399.06.29 

1399.11.25

حذف و اضافه

1399.07.01 تا 1399.07.02 

1399.12.02 تا 1399.12.03 

آخرین مهلت حذف تکدرس

1399.09.29 تا 1399.10.10

1400.03.01 تا 1400.03.19 

آخرین مهلت حذف نیمسال

1399.09.29 تا 1399.10.10

1400.03.01 تا 1400.03.19 

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

آخرین روزکاری قبل از شروع کلاسهای ترم آتی

آخرین روزکاری قبل از شروع کلاسهای ترم آتی

پایان کلاسها

1399.10.17

1400.03.26

امتحانات پایان نیمسال

1399.10.23 تا 1399.11.08

1400.4.01 تا 1400.04.15

 
 جهت دریافت تقویم آموزش سال تحصیلی 1400-1399 لطفا اینجا را کلیک فرمایید

ارسال شده در مورخه: 07-11-1399