خانه  :: اساتید  :: اخبار

به تسویه حساب بـدهی نیمسال اول
پرداخت شهریه بصورت اینترنتی و از طریق اکانت گلستان«اطلاعیه»

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجـویان محترم مقتضی است نسبت به تسویه حساب بـدهی نیمسال اول اقدام نموده و برای انتخاب واحد نیمسال دوم  1400-1399 شهریه ثابت آن را قبل ازشـروع زمان انتخاب واحد پرداخت نمایند. بدیهی است انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته وپرداخت شهریه ثابت ترم آتی می باشد.

تذکر مهم :پرداخت شهریه بصورت اینترنتی و ازطریق اکانت گلستان می باشد .

                                         «امورمالی دوره های شبانه ونیمه حضوری»


ارسال شده در مورخه: 21-10-1399

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اطلاعیه قطعی آب شرب سازمان مرکزی دانشگاه

روز چهارشنبه 24 دیماه از ساعت 15 الی 18 (23-10-1399)

   

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه

در خصوص کرونا (14-01-1399)

   

نحوه حضور همکاران دانشگاه

تا 20 فروردین (14-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه