خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور آقای امیر اجاقلو
عرض تسليت در گذشت "پسر" همکار بازنشسته جناب آقای امير اجاقلو (واحد انتشارات قديم)ضمن عرض تسليت در گذشت "پسر" همکار بازنشسته جناب آقای امير اجاقلو (واحد انتشارات قديم) جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نمائيم.
 

;
ارسال شده در مورخه: 20-10-1399