خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک
باعنـوان طبیعت نقاط درخشان تاج خورشیدعنـوان: طبیعت نقاط درخشان تاج خورشید

 

  ارائه كننده : سیده سمیه حسینی راد         دانشجوي رشته: فیزیک                     گرایش:  نجوم

 استاد راهنما: دکتر حسین صفری         

 استاد مشاور اول: دکتر یوسفعلی عابدینی               استاد مشاور دوم: دکتر نسیبه علیپور راد

مكان : مجازی        تاريخ : 22 دی 1399                   روز:  دوشنبه                   ساعت: 17

 


ارسال شده در مورخه: 17-10-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی