خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک
عنـوان: توسعه نظریه میکروسکوپیک دی ­الکتریک ­ها برای آب محصور شده 

عنـوان: توسعه نظریه میکروسکوپیک دی­ الکتریک ­ها برای آب محصور شده

 

ارائه كننده : حسین جلالی          دانشجوي رشته: فیزیک              گرایش:  ماده چگال

 

استاد راهنمای اول: دکتر فرهاد خویینی

استاد راهنمای دوم: دکتر مهدی نیک عمل

استاد مشاور:  Prof. Francois Peeters

مكان : به صورت مجازی          تاريخ : هفدهم دیماه          روز: چهارشنبه                ساعت: 13 الی 15


ارسال شده در مورخه: 06-10-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی