خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه
اطلاعیه دوره آموزشی استرس و فرسودگی
ارسال شده در مورخه: 27-08-1399

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اطلاعیه

لیست همکاران پذیرفته شده در آزمون مدیریت فردی در تعامل موثر با محیط کار (22-06-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اطلاعیه