خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
عنـوان: چرخش مغناطو-اپتیکی قطبش نور با استفاده از باریکه های لاگر-گاوسیعنـوان: چرخش مغناطو-اپتیکی قطبش نور با استفاده از باریکه های لاگر-گاوسی

 

ارائه كننده : محسن قادری     دانشجوي رشته: فیزیک      گرایش: اتمی و مولکولی

استاد راهنما: استاد محمد محمودی                 

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم      تاريخ : 01/09/1399     روز: شنبه       ساعت: 14

 


ارسال شده در مورخه: 19-08-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی