خانه  :: اساتید  :: اخبار

كمپين
مهار پوكی استخوان با تشخيص به موقع 

با توجه به اهمیت بیماری پوکی استخوان به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای عرصه غیرواگیر،پوستر های آموزشی  به منظور اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از پوکی استخوان جهت بهره برداری دانشگاهیان گرامی بارگزاری شده است  و مشاهده می باشد.

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 05-08-1399