خانه  :: اساتید  :: اخبار

دلیل به تاخیر افتادن برگزاری برخی کلاسها در علوم انسانی
اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند
ارسال شده در مورخه: 05-07-1399

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

روزهای حضور

همکاران دانشکده علوم انسانی (09-02-1399)

   

روزهای

حضور همکاران دانشکده علوم انسانی (31-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

روزهای