خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه شیمی
عنـوان: بررسی سینتیکی واکنش ­های متیلن ایمین با برخی اکسیدکننده­ های اتمسفری 

عنـوان: بررسی سینتیکی واکنش­ های متیلن ایمین با برخی اکسیدکننده­ های اتمسفری

 

ارائه كننده : رضا زارعی­ پور      دانشجوي رشته: شیمی    گرایش: شیمی­ فیزیک

استاد راهنما : دکتر مرتضی واحدپور

مكان : سالن سمینار     تاريخ : 27/06/99          روز: پنج­شنبه     ساعت:  10

 


ارسال شده در مورخه: 26-06-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی