خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری -گروه ریاضی
باعنـوان آنالیز روی برخی فضاهای تابعی ناارشمیدسیعنـوان:  آنالیز روی برخی فضاهای تابعی ناارشمیدسی

 

ارائه كننده : جعفر خدابنده­ لو                            دانشجوي رشته:آنالیز ریاضی

استاد راهنمای: دکتر سعید مقصودی       

استاد مشاور: دکتر حبیب امیری             

مكان : سمینار ساختمان ریاضی     تاريخ : 26/06/99     روز: چهارشنبه      ساعت: 15:30الی17:30

 


ارسال شده در مورخه: 22-06-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی