خانه  :: اساتید  :: اخبار

شماره تلفن های آموزش دانشکده علوم
جهت ارتباط تلفنی با کارشناسان آموزشی دانشکده با شماره های ذیل تماس بگیرید. 

 شماره تماس  معاونت آموزشی– آقای دکتر بهرامی  33054736

 شماره تماس مسؤل آموزش و گروه محیط زیست – خانم بهراملوییان 33054724

 شماره تماس  آموزش گروه شیمی– خانم علم بیگی  33054744

        شماره تماس  آموزش گروه های فیزیک و زمین شناسی– خانم موسوی  33054077

        شماره تماس آموزش گروه های ریاضی و آمار   - خانم غیور نمین 33054092

        شماره تماس آموزش گروه زیست شناسی – آقای حاجیلو 33052543


ارسال شده در مورخه: 16-06-1399