خانه  :: اساتید  :: اخبار

شماره تلفن های آموزش دانشکده علوم انسانی در ایام امتحانات
جهت ارتباط تلفنی با کارشناسان آموزشی در ایام امتحانات دانشکده با این شماره ها تماس بگیرید
ارسال شده در مورخه: 09-04-1399

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

روزهای حضور

همکاران دانشکده علوم انسانی (09-02-1399)

   

روزهای

حضور همکاران دانشکده علوم انسانی (31-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

زمان و محل امتحانات دانشکده علوم انسانی