خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار کتاب
دکتر سعید عباسی با عنوان اصطلاحات انگلیسی رایج در مقالات ISIکتاب اصطلاحات انگلیسی رایج در مقالات ISI توسط آقای دکتر سعید عباسی از اساتید گروه عمران منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 24-03-1399