خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبیعنـوان: ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی

 

ارائه كننده : امین نجفی               دانشجوي رشته: فیزیک            گرایش:  ماده چگال-زمینه سامانه های پیچیده

استاد راهنمای اول:  دکتر امیر حسین درونه

استاد راهنمای دوم: دکتر  حسین صفری

استاد مشاور اول: دکتر اکبر غیبی فطرت

استاد مشاور دوم: دکتر نسترن فرهنگ

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 31/3/99           روز:  شنبه           ساعت: 19-17

 


ارسال شده در مورخه: 18-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی