خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...عنـوان: مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات

 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی

 

  ارائه كننده : مریم کمال کندزی                     دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  شیمی فیزیک

  استاد راهنما : دکتر محمد شادمان                                

  استاد مشاور : دکتر شریف ماتا                                     

  مكان : دانشکده علوم- سالن سمینار         تاريخ :21/03/99            روز: چهارشنبه            ساعت: 15-13  

 


ارسال شده در مورخه: 17-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم