خانه  :: اساتید  :: اخبار

روز قدس گرامی باد
به دلیل مقابله با شیوع ویروس منحوس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در روز قدس هیچ برنامه ای برگزار نخواهد شد
ارسال شده در مورخه: 31-02-1399