خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مزایده تلفن همراه
آگهی مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه;
ارسال شده در مورخه: 20-02-1399

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

ماقصه خرید و نصب کمد و کابینت اتاق‌های خوابگاه دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 20 بهمن تا 24 بهمن 98 (16-11-1398)

   

مناقصه مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه 24 دیماه تا شنبه 28 دیماه 98 (22-10-1398)

   

مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه تاریخ 3 دیماه تا یکشنبه تاریخ 8 دیماه (01-10-1398)

   

مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 3 مرداد تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 5 مرداد98 (02-05-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان