خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن هاعنوان : تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها 

 

ارایه کننده: پگاه عظیم زاده آسیابی                        دانشجوی رشته: شیمی                     گرایش: آلی 

استاد راهنمای اول: دکتر علی رمضانی                            استاد راهنمای دوم: دکتر مهدی خوبی 

استاد مشاور اول: دکتر محسن امین                               استاد مشاور دوم: دکتر محمد حسین یزدی 

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم                   تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۷          روز: چهارشنبه          ساعت:  ۱۰ 

 


ارسال شده در مورخه: 09-02-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی