خانه  :: اساتید  :: اخبار

عدم افزایش اعتبار کارت تغذیه
امکان افزایش اعتبار کارت تغذیه از تاریخ 98/12/10 وجود نخواهد داشت.
ارسال شده در مورخه: 05-12-1398