خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه آموزش تسهیل گری
مرکز آموزش­های آزاد دانشگاه زنجان با همکاری(گروه جغرافیا) برگزار می­کند: کارگاه آموزش تسهیل گریمرکز آموزش­های آزاد دانشگاه زنجان با همکاری(گروه جغرافیا) برگزار می­کند:

کارگاه آموزش تسهیل گری

(ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جغرافیا و ترویج و توسعه روستایی)

 

مدرسین: دکتر حسین فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان – خانم هاجرخدابنده لو (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

مدت دوره:4 ساعت

زمان: 30 بهمن ماه (از ساعت 30/8 الی 30/12)

مهلت ثبت نام تا 30 بهمن ماه

 

هزینه ثبت نام و صدور گواهی: 600000 ریال برای دانشجویان و 800000 ریال برای شرکت کنندگان آزاد.

(خواهشمند است مبلغ مورد نظر به شماره حساب 090100004001086203022470 و شناسه واریز:395086268126300000000000000005 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی بایت شرکت در کارگاه واریز گردد) فیش واریزی به همراه کپی کارت دانشجویی یا کارت ملی جهت ثبت نام به خانم خدابنده لو ارائه گردد.

شماره تماس: 09193425176


ارسال شده در مورخه: 27-11-1398