خانه  :: اساتید  :: اخبار

بسته آموزشی جدید
کورونا ویروسبسته آموزشی جدید کورونا ویروس 

دانشجویان و سربازان کورونا ویروس

کورونا ویروس-عموم مردم

کورونا ویروس ویژه افراد دارای بیماری مزمن

بسته آموزشی کوروناویروس ویژه اتباع خارجی

 

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان

 


 


ارسال شده در مورخه: 26-11-1398