خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه آموزشی
پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا ویروس ) 

قابل توجه  اعضای محترم هیئت علمی

       کارگاه آموزشی  با عنوان "پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا ویروس جدید)" رأس ساعت 8:30 الی 9:30 روز دوشنبه 21 بهمن ماه در محل سالن غدیر برگزار می گردد.

*یک امتیاز اجرایی  در قالب فعالیت های فوق برنامه  پژوهشی(پدافند غیر عامل)  برای اعضاءهیئت علمی محسوب  خواهد شد.

ضمناً ثبت نام همزمان در محل برگزاری دوره آموزشی انجام می شود.

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 19-11-1398