خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . .عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha) در استان‏های جنوب غربی ایران

 

ارائه کننده : سید حسین میربابایی کرانی

دانشجوی رشته (گرایش) :بیماری‏شناسی گیاهی- نماتدشناسی

استاد راهنما : دکتر علی اسکندری

استاد مشاور : دکتر اکبرکارگر- دکتر رضا قادری

روز : چهارشنبه   مورخ : 16/ 98/11 ساعت : 16 الی 17:30   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 15-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی