خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت برنامه ریزی برگزار می کند
آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی، زمان: رأس ساعت 13:45 الی 16 روز دوشنبه 14 بهمن ماهاطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

           با استناد به بند  3 صورتجلسه مورخ 1398/07/13 کمیته آموزشی و بند 5 صورتجلسه مورخ 98/9/13 هیات اجرایی منابع انسانی دوره آموزشی (امتیاز فرهنگی) با عنوان "آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی" رأس ساعت 13:45 الی 16 روز دوشنبه 14 بهمن ماه در محل سالن غدیر برگزار می گردد.

مدت دوره (4 ساعت) به عنوان امتیاز فرهنگی برای اعضا لحاظ خواهد شد.

لازم به توضیح است ثبت نام همزمان در محل برگزاری دوره آموزشی انجام خواهد شد.

 

                                                                                        با تشکر

                                                                      مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 13-11-1398