خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی اثر برخی از الیسیتورها بر تولید فلاون های بایکالئین و وگونین در ریشه های موئین تراریخت گیاه اسکوتلاریاجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : بررسی اثر برخی از الیسیتورها بر تولید فلاون­ های بایکالئین و وگونین در ریشه ­های موئین تراریخت گیاه اسکوتلاریا

 

ارائه کننده : زهرا قراری                                                    دانشجوی رشته (گرایش) : بیوتکنولوژی گیاهی

اساتید راهنما :دکتر خدیجه باقری، دکتر علی شرفی                                 

اساتید مشاور :دکتر حسین دانافر

روز : یک شنبه       مورخ :11/13/ 98    ساعت :12-10

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید


ارسال شده در مورخه: 12-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-کنترل

کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی...16 بهمن سالن کاوه (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : جمع‌آوری، ارزیابی و گزینش لاین‌های اینبرد برتر عدس (Lens culinaris Medik.) بومی استان زنجان. . . (14-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری