خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی اثر برخی از الیسیتورها بر تولید فلاون های بایکالئین و وگونین در ریشه های موئین تراریخت گیاه اسکوتلاریاجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : بررسی اثر برخی از الیسیتورها بر تولید فلاون­ های بایکالئین و وگونین در ریشه ­های موئین تراریخت گیاه اسکوتلاریا

 

ارائه کننده : زهرا قراری                                                    دانشجوی رشته (گرایش) : بیوتکنولوژی گیاهی

اساتید راهنما :دکتر خدیجه باقری، دکتر علی شرفی                                 

اساتید مشاور :دکتر حسین دانافر

روز : یک شنبه       مورخ :11/13/ 98    ساعت :12-10

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید


ارسال شده در مورخه: 12-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی