خانه  :: اساتید  :: اخبار

طبخ و توزیع غذا در روز چهارشنبه مورخه 98/11/09
جهت رفاه دانشجویان عزیز غذا در روز چهارشنبه مورخه 98/11/09 (تعطیل) طبخ و توزیع خواهد شد.
ارسال شده در مورخه: 05-11-1398