خانه  :: اساتید  :: اخبار

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری کارگاه مبانی مزاج شناسی طب ایرانی -اسلامی می نماید.    پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری کارگاه مبانی مزاج شناسی طب ایرانی -اسلامی در روز دوشنبه 98/11/7 ساعت 13-17 در محل پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان می نماید.

مدرس: نرگس خسروی

     پژوهشگر

هزینه شرکت کنندگان: دانشجویان 250.000 ریال    سایرین 500.000 ریال

پوستر کارگاه


ارسال شده در مورخه: 01-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان (26-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا