خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتیجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه­ ای پاسخ­ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی

ارائه کننده : احمد اجنی

دانشجوی رشته (گرایش) : باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما : دکتر علی سلیمانی- دکتر علی­ اصغر زینانلو                                                          

استاد مشاور : دکتر اسماعیل سیفی-دکتر مهدی طاهری                                                 

روز :   چهارشنبه    مورخ : 98/10/18          ساعت : 10           مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 17-10-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها (30-10-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی (28-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی (17-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير زيستي در توليد متابوليت هاي ثانويه آن و . . . (10-10-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری