خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برگزار می کند
آشنایی با حساب کسری و کاربردهای نوظهور آن در مواد و ساخت، زمان: 2 دی ماه 1398 ساعت 11طرح کلی بحث:

  1. تاریخچه حسابان کسری
  2. جدول زمانی مهم تاریخچه
  3. رشته های درگیر
  4. پیش نیازها (معرفی توابع خاص بکار رفته در حسابان کسری-معرفی دو نوع از زمان (شواهد فیزیکی))
  5. فرمولهای اساسی حسابان کسری
  6. انگیزه من
  7. مدلهای مکانیکی کلاسیک : مدلهای مرتبه صحیح مواد ویسکوالاستیک
  8. مدلهای مرتبه کسری مواد ویسکوالاستیک
  9. شالوده های حسابان کسری
  10. تفسیر هندسی و فیزیکی انتگرال گیری و مشتق گیری کسری

 


ارسال شده در مورخه: 30-09-1398

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

گروه نقاشی برگزار می کند

بازشناختی از طراحی فیگور، زمان: 9 دی ماه 1398 ساعت 13 (04-10-1398)

   

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برگزار می کند

آشنایی با حساب کسری و کاربردهای نوظهور آن در مواد و ساخت، زمان: 2 دی ماه 1398 ساعت 11 (30-09-1398)

   

گروه نقاشی برگزار می کند

تحلیلی جامعه شناختی بر نحوة ورودِ بصری به چند نگاره ی ایرانی، زمان: 2 دی 1398 ساعت 13:30 (30-09-1398)

   

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند

کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی گازی (GC)، زمان: 4 دی ماه 98 (27-09-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار می کند