خانه  :: اساتید  :: اخبار

آقایان دکتر عباس ربیعی و مهندس سید مسعود محسنی بناب
موفق به نشر بهترین مقاله در موسسه مهندسی و تکنولوژی بریتانیا (IET) شدندموسسه مهندسی و تکنولوژی بریتانیا (IET) هر ساله به نویسندگان بهترین مقاله منتشر شده طی دو سال گذشته در هر یک از مجلات خود، جوایزی را اهدا می‌کند. در سال 2019 نیز مقاله دکتر عباس ربیعی (دانشیار گروه برق دانشگاه زنجان) و مهندس سید مسعود محسنی بناب (دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان) در نشریه IET Generation, Transmission & Distribution (با ضریب تاثیر 3.23 در رده بندی JCR سال 2018)  موفق به کسب این عنوان ارزشمند شده است.

در این مقاله نویسندگان ضمن مرور موضوعی در زمینه یک مساله بهینه سازی کاربردی در حوزه بهره برداری از سیستم های قدرت با حضور نیروگاههای بادی، به ارائه یک مدل بهینه سازی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی پرداخته‌اند.

عنوان مقاله:

Seyed Masoud Mohseni-Bonab, Abbas Rabiee: ‘Optimal reactive power dispatch: a review and a new stochastic voltage stability constrained multi-objective model at the presence of uncertain wind power generation', IET Generation, Transmission & Distribution, 2017, 11, (4), pp. 815–829

 

لینک مقاله:

https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-gtd.2016.1545


ارسال شده در مورخه: 18-09-1398