خانه  :: اساتید  :: اخبار

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
نظریه علامه طباطبایی در باب سیر برهانی در فلسفه از راه ملازمات عامه 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان: نظریه علامه طباطبایی در باب سیر برهانی در فلسفه از راه ملازمات عامه

استادراهنما: سرکار خانم دکتر سحر کاوندی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن جاهد

تحقیق و نگارش: علی وکیلی

زمان: دوشنبه 11 آذر ماه       ساعت:10 الی12                       مکان: سالن روزبه


ارسال شده در مورخه: 09-09-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم