خانه  :: اساتید  :: اخبار

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
نظریه علامه طباطبایی در باب سیر برهانی در فلسفه از راه ملازمات عامه 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان: نظریه علامه طباطبایی در باب سیر برهانی در فلسفه از راه ملازمات عامه

استادراهنما: سرکار خانم دکتر سحر کاوندی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن جاهد

تحقیق و نگارش: علی وکیلی

زمان: دوشنبه 11 آذر ماه       ساعت:10 الی12                       مکان: سالن روزبه


ارسال شده در مورخه: 09-09-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

نظریه علامه طباطبایی در باب سیر برهانی در فلسفه از راه ملازمات عامه (09-09-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی،. . . (22-08-1398)

   

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک

باعنوان بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دو بعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی (19-08-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی . . . (19-08-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری