خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده(نوبت اول) شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان                                                                                                                                                            

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

                     جلسه مجمع عمومی عادی فو ق العاده(نوبت اول) شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

در 98/08/26روز یکشنبه راس ساعت 16عصردرمحل سالن آمفی تئاتردانشکده کشاورزی تشکیل خواهد شد .

لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم د عوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برا ی اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبورحضور بهم رسانند ویا وکلای خودرا با توجه به ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی از بین اعضاء یا خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند .

دستور جلسه:

1- ارائه گزارش توسط هیئت مدیره در رابطه با عملکرد سنوات گذشته تاپایان سال1396

2- ارائه گزارش توسط بازرس در رابطه با عملکرد سنوات گذشته تاپایان 1396 وعملکرد سال مالی 1397

3-تصمیم گیری درمورد اختلاف حسابهای سنوات گذشته

4- ارائه گزارش مدیرعامل در مورد صورتهای مالی1397

5- طرح وتصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی سال1397

6-تصمیم گیری در خصوص سود و زیان سال1397

7-انتخابات  اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال

8-انتخاب بازرس برای سال مالی 1397-1398 به مدت 2 سال

 

                                                                      هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

                                                  

                                                                                                                                                    


ارسال شده در مورخه: 20-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: شرکت تعاونی مصرف کارکنان

فروشگاه های طرف قرارداد تعاونی مصرف

فروشگاه طرف قرارداد جدید (21-07-1398)

   

اطلاعیه

تغییر زمان توزیع بوقلمون (21-07-1398)

   

فروش بوقلمون

فروش ویژه بوقلمون کاملا ارگانیک (08-07-1398)

   

فروش ویژه

فروش ویژه تخم مرغ (24-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان

لوازم خانگی