خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک
باعنوان بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دو بعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولیعنوان: بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دوبعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی  

 

ارائه کننده: فرخ یوسفی               دانشجوی رشته: فیزیک                   گرایش: ماده چگال

استاد راهنما: دکتر فرهاد خوئینی

استاد مشاور: دکتر علی رجب پور

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم        تاریخ: 21/8/98       روز: سه شنبه       ساعت:  15:30  

 


ارسال شده در مورخه: 19-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی