خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک
باعنوان بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دو بعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولیعنوان: بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دوبعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی  

 

ارائه کننده: فرخ یوسفی               دانشجوی رشته: فیزیک                   گرایش: ماده چگال

استاد راهنما: دکتر فرهاد خوئینی

استاد مشاور: دکتر علی رجب پور

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم        تاریخ: 21/8/98       روز: سه شنبه       ساعت:  15:30  

 


ارسال شده در مورخه: 19-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها (30-10-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی (28-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی (17-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير زيستي در توليد متابوليت هاي ثانويه آن و . . . (10-10-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری