خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه امور اداری دانشگاه
در خصوص ارتقاء مرتبه (غیر هیات علمی)اطلاعیه

باطلاع کلیه همکاران عضو رسمی و پیمانی و قراردادی ( با مدارک تحصیلی فوق دیپلم به بالا ) میرساند باستناد جدول مندرج در ماده 24 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی افرادی که از تاریخ ( 1398/07/01) از لحاظ سابقه، استحقاق ارتقاء به رتبه بالاتر را دارند، خواهشمند است جهت بررسی مجدد پرونده ارتقاء‌ نسبت به ارائه کلیه اسناد و مدارک مربوطه از فاصله زمانی 1397/07/01لغایت 1398/07/01بشرح ذیل تا تاریخ 1398/8/26 اقدام فرمائید. بدیهی است مسئولیت لحاظ ننمودن امتیازات جدید به دلیل عدم  ارائه مستندات مربوطه در موعد مقرر بعهده جنابعالی خواهد بود.

مدارک لازم :

  1. ارائه گواهیهای مربوط به عضویت در کمیته ها؛ کارگروه های تخصصی؛ کمسیونها؛ هیاتها و شوراهای مصوب (از تاریخ 1397/07/01لغایت 1398/07/01یا از تاریخ آخرین ارتقاء )
  2. تکمیل فرم آموزش به همکاران ( درصورتی که در فرم قبلی کمتر از 3 نفر بوده باشد)
  3. ارائه گواهی های مربوط به فعالیتهای علمی پژوهشی و فرهنگی (از تاریخ 1397/07/01لغایت 1398/07/01یا از تاریخ آخرین ارتقاء) که مشمول مواردی است از قبیل : اکتشافات و اختراعات انتشار مقالات در مجلات معتبر ارائه مقالات در سمینارهای علمی - تالیف و ترجمه کتاب ارائه طرحهای تحقیقاتی ثبت اختراع و کارهای بدیع هنری ارائه گزارشهای موردی (در قالب تدوین آیین نامه، دستورالعمل و تشریح فرآیند انجام کار) دریافت لوح تشویق و تقدیر کسب عنوان عضو نمونه –  تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی مشارکت در فعالیتهای فرهنگی

توضیحات :

  1. توسعه عملکرد فردی و تکریم ارباب رجوع با استفاده از فرمهای ارزشیابی امتیاز دهی خواهد شد .
  2. کلیه فرمهای مربوطه در فایل پیوست قابل دریافت می باشد.
  3. فرمهای دریافتی پس از تکمیل باید به تائید مراجع مربوطه برسد.
  4. دستورالعمل ارتقاء در فایل پیوست قابل دریافت می باشد.

مدیریت اداری و پشتیبانی


ارسال شده در مورخه: 19-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه

در خصوص کرونا (14-01-1399)

   

نحوه حضور همکاران دانشگاه

تا 20 فروردین (14-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه