خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی . . .جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی انگیزش رشد گیاه باکتری‌های جدا شده از فراریشه، اپی‌فیت و اندوفیت

ارائه کننده : نبی خضری نژاد

دانشجوی رشته (گرایش) : بیماری شناسی گیاهی

استاد راهنما : دکتر غلام خداکرمیان                           

استاد مشاور :   دکتر فاطمه شهریاری                                       

روز : دوشنبه            مورخ :20/08/1398          ساعت : 14:30 الی 16:30     

 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 19-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی