خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی . . .جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی انگیزش رشد گیاه باکتری‌های جدا شده از فراریشه، اپی‌فیت و اندوفیت

ارائه کننده : نبی خضری نژاد

دانشجوی رشته (گرایش) : بیماری شناسی گیاهی

استاد راهنما : دکتر غلام خداکرمیان                           

استاد مشاور :   دکتر فاطمه شهریاری                                       

روز : دوشنبه            مورخ :20/08/1398          ساعت : 14:30 الی 16:30     

 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 19-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها (30-10-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی (28-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی (17-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير زيستي در توليد متابوليت هاي ثانويه آن و . . . (10-10-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری