خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه اعضا محترم غیر هیات علمی
اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی و قراردادی دانشگاهقابل توجه کلیه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه زنجان

با توجه به مصوبه مورخ 98/05/20 هیات امنا؛ خواهشمند است با مطالعه دقیق مصوبه

در صورتی که مشمول مصوبه ذیل می باشید با شماره 2755 آقای خدایی  تماس حاصل فرمایید. 

ضمنا در صورت عدم تماس تلفنی تا تاریخ 98/08/22

مسئولیت عدم تخصیص امتیاز ذیل، بر عهده خود افراد می باشد.

دستور پانزدهم (موضوع مصوبه نهم از سی و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ 98/3/25 دانشگاه زنجان)

اخذ مجوز به منظور احتساب سابقه شرکتی اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی و قراردادی دانشگاه زنجان

به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای دریافت پایه و رتبه 

  مصوبه: (( به استناد ماده " 1 " قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با احتساب سابقه شرکتی آن دسته از اعضای غیر هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه که واجد شرایط ذیل می باشند به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای درج در حکم کارگزینی یا قرارداد و دریافت پایه و رتبه حسب مورد از تاریخ ابلاغ با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت شد:

  1. شروع همکاری آنان قبل از تاریخ تبدیل وضعیت به نیروی شرکتی در موسسه محل اشتغال فعلی آنان، صرفا به صورت قراردادی بوده و در حال حاضر شاغل در یکی از مشاغل اصلی ، تخصصی و یا کارشناسی باشند.
  2. وضعیت همکاری آنان از قراردادی به شرکتی خارج از اراده آنان و براساس سیاست های دولت وقت توسط موسسه محل خدمت آنان انجام شده باشد و مجددا بر اساس سیاست های دولت از شرکتی به قراردادی تغییر وضعیت شده باشند
  3. کسور بازنشستگی مدت مذکور به صندوق بازنشستگی ذیربط واریز شده باشد

توضیح: مدت مذکور که اصولا می بایست در پایان هرسال توسط شرکت مذکور تسویه و بازخرید شود از سنوات خدمتی مشمول دریافت پاداش پایان خدمت کسر می شود.))    

 

اداره کارگزینی


ارسال شده در مورخه: 12-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه

در خصوص کرونا (14-01-1399)

   

نحوه حضور همکاران دانشگاه

تا 20 فروردین (14-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه