خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی
دکتر امید رحمانیدر راستای تقویت همکاری‌های پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي و دانشگاه زنجان سخنرانی علمی با عنوان "مقدمه‌ای بر رفتار مکانیکی سازه‌های کامپوزیتی هوشمند"

توسط دکتر امید رحمانی دانشیار دانشکده مهندسی در مورخ 24 مهرماه در ساختمان فرمانیه پژوهشگاه برگزار می گردد.


ارسال شده در مورخه: 22-07-1398