خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه زمانی ارائه خدمات دندانپزشکی
در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 

 

 به اطلاع دانشگاهیان محترم میرساند

دندان پزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از نیمه دوم شهریور ماه در ایام و ساعات ذیل دایر می باشد.

یکشنبه ها و دوشنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت 10 صبح تا 13

*قبل از مراجعه جهت اطمینان از حضور دندان پزشک حتما" با شماره های

33364958
09332011854

تماس بگیرید 

 

 با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 15-07-1398