خانه  :: اساتید  :: اخبار

خدمات روانپزشکی در مرکز مشاوره دانشگاه
برنامه حضور روانپزشکمرکز بهداشت روان و مشاوره دانشگاه در راستای تسهیل دسترسی به خدمات روانپزشکی در کنار خدمات روانشناختی، مشاوره و رواندرمانی، زمینه بهره مندی دانشجویان، اساتید و کارکنان گرامی از خدمات روانپزشکی در مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه را فراهم نموده است. دانشجویان گرامی و متقاضیان استفاده از خدمات روانپزشکی می توانند صرفاً از طریق مراجعه به مرکز مشاوره دانشگاه اقدام نمایند.

دوشنبه ها ساعت 9/30 الی 13/30 ظهر

آدرس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی: میدان شهدای دانشگاه(میدان ورودی)- پشت ساختمان دانشکده کشاورزی- ضلع شرقی خوابگاه برادران-مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجوئی

تلفن تماس مرکز : 33052311-024     33054197-024


ارسال شده در مورخه: 12-07-1398

آخرين اخبار با موضوع: مرکز مشاوره دانشجویی

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی ناشی از مصرف دخانیات (06-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز مشاوره دانشجویی

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان