خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی
برنامه كارگاه آموزشي آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتی و خدمات كتابخانه مركزي                                                                       به نام پروردگار

 برنامه كارگاه آموزشي آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتی و خدمات كتابخانه مركزي براي دانشجويان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398

دانشکده کشاورزی

شنبه 20 مهر 1398 صبح  ساعت 10 تا 12  دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های زراعت و اصلاح نباتات،  علوم دامی، ترویج و آموزش کشاورزی. علوم و صنایع غذایی

‌شنبه 20 مهر 1398  بعد از ظهر ساعت 13 تا 15  دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های باغبانی، گیاه پزشکی، خاک شناسی و مهندسی آب

  دانشکده علوم

یک­شنبه 21 مهر 1398  صبح  ساعت 10 تا 12 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های شیمی، علوم محیط زیست، زمین شناسی

یک­شنبه 21مهر 1398  بعد از ظهر ساعت 13 تا 15 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های فیزیک، ریاضی و آمار. زیست شناسی

دانشکده علوم انسانی

دوشنبه 22 مهر 1398  صبح  ساعت 10 تا 12 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های فلسفه،  الهیات، تربیت بدنی،  زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، روان شناسی. حقوق

دوشنبه 22 مهر 1398  بعد از ظهر ساعت 13 تا 15 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های جغرافیا، تاریخ تمدن، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و علوم  اقتصادی، مدیریت و حسابداری

دانشکده فنی مهندسی

سه ­شنبه 23 مهر 1398 صبح  ساعت 10 تا 12 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های برق، معماری، معدن و کامپیوتر. مهندسی مواد

سه­ شنبه 23 مهر 1398 بعد از ظهر ساعت 13 تا 15 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودي سال 1398، رشته‌های عمران، مکانیک، نقشه برداری. مهندسی شیمی و پردیس سهروردی

 محل برگزاری: سالن سهروردی کتابخانه مرکزی

شروع برنامه: رأس ساعت 10 صبح و بعد ازظهر رأس ساعت 13:30 است.

توجه:  بر اساس مصوبه دانشگاه شرکت همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این کارگاه  اجباری بوده و تصویب پروپوزال  

 منوط به دریافت گواهینامه کارگاه می­ باشد.

 

 


ارسال شده در مورخه: 10-07-1398