خانه  :: اساتید  :: اخبار

مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت
این مسابقه با همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت سرمایه‌گذاری صدر ...ه گزارش روابط عمومی مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت، با هدف رصد و شناسایی ظرفیت تیم‌‌های تحقیقاتی مستعد و طرح‌‌های نوآورانه در دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای شکل‌گیری هسته‌‌های فناور و شرکت‌‌های دانش ‌بنیان نوپای دانشگاهی در حوزه مواد مهندسی و ساخت، برگزار خواهد شد.

ادامه خبر

 


ارسال شده در مورخه: 09-07-1398