خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان
شناسایی و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشوربا توجه به آغاز فرآیند اجرای آیین نامه "شناسایی و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" در سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان دانشگاه های استان زنجان، به اطلاع می رساند ثبت نام از دانشجویان نوورود دانشگاه از تاریخ  یک مهرماه 98 لغایت 30 مهرماه (به مدت یک ماه و غیرقابل تمدید) از طریق سامانه سینا (sina.bmn.ir) انجام خواهد شد. لذا دانشجویان مستعد می توانند جهت دریافت اطلاعیه و شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در 99-98 به وبگاه بنیاد نخبگان استان زنجان مراجعه نمایید.

http://zanjan.bmn.ir

 

;
ارسال شده در مورخه: 02-07-1398