خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتخاب اینترنتی خوابگاه
انتخاب اینترنتی خوابگاه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد 98)قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 98 که فرایند پیش ثبت نام خوابگاهی را انجام داده اند می‌رساند سامانه اتوماسیون جامع خوابگاهی از روز پنجشنبه  مورخ28/06/1398  فعال خواهد شد، لذا درخواست می‌شود این دانشجویان جهت انتخاب اینترنتی اتاق با مراجعه به آدرس http://dorm.znu.ac.ir از ساعت 16 مورخه 28/6/ 1398ضمن مطالعه فایل راهنمای برنامه مذکور، طبق برنامه زمان‌بندی ذیل نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.

الف - خوابگاه‌ دولتی (تاریخ انتخاب اتاق28//6/98می‌باشد)

لیست دانشجویان دارای اولویت خوابگاه دولتی

98376102

98568107

98393112

98572108

98393109

98210101

98470109

98491107

98387111

98360103

98318106

98558108

98213113

98470111

98246105

98215103

98216117

98133102

98499101

98133101

98214106

98312103

98447104

98154106

98579106

98499102

98326116

98559102

98413110

98390130

98421104

98376101

98447101

98294105

98557101

98154104

98393119

98294107

98338112

98547108

98390101

98331106

98487103

98254109

98564103

98314108

98467107

98454108

98390107

98270103

98447104

98216110

98433105

98318102

98483103

98468201

98318105

98387103

98491108

98464108

98413103

98563104

98581104

98486105

98330103

98210102

98387107

98413111

98270106

98467103

98384104

98360107

98389105

98413101

98464113

98946111

98470108

98479104

98417111

98390103

98417110

98534102

98246101

98246108

98390105

98388104

98374103

98469104

98468109

98393105

98433110

9841708

98580104

98433112

98464102

98338107

98308106

98387101

98388108

311402259

98360102

98326105

98564102

98254110

 

98413108

98295107

 

98216108

98467112

 

98464111

98559103

 

98370101

98571103

 

98389110

98192102

 

98213111

98470106

 

98270108

98467113

 

98560102

98236109

 

98447102

98326115

 

98338104

98433101

 

98254108

 

 

 

98466105

     

98270107

     
         
صرفاً دانشجویان لیست فوق مجاز به انتخاب خوابگاه دولتی می‌باشند. این دانشجویان پس از انتخاب اینترنتی اتاق و تأیید آن توسط اداره خوابگاه‌ها، می‌بایست با مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس http//bp.swf.ir از تاریخ 30/6/98 نسبت به واریز هزینه خوابگاه اقدام و در شروع ترم تحصیلی  با در دست داشتن رسید پرداختی به سرپرستی خوابگاه‌های مربوطه مراجعه نمایند.

(نام کاربری و کلمه عبور کد ملی به همراه خط تیره می‌باشد. مثال 9-456708-123)

ب – خوابگاه خودگردان (تاریخ انتخاب اتاق (30/6/98)

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست فوق موجود نیست، می‌بایست پس از انتخاب خوابگاه غیردولتی از طریق سامانه http://dorm.znu.ac.ir و واریز هزینه خوابگاه‌ بر اساس ظرفیت اتاق و شماره حساب طبق جدول ذیل اقدام نمایند.

توجه :جهت جلوگیری از تراکم پیشنهاد می‌گردد دانشجویان اجاره خوابگاه را در شهر محل سکونت خود واریز و فیشها را به همراه داشته‌ باشند.

 خوابگاه

نام خوابگاه(خودگردان)

ظرفیت اتاق

اجاره بهاء خوابگاه برای یک ترم (ریال)

شماره حساب شبا

صاحب حساب

بانک

براردان

ورقایی

4 نفر

6/300/000

IR910180000000008604590451

کریم جعفری

تجارت

خواهران

صدرا

4 نفره

6/200/000

شماره حساب شبا

شماره شناسه

بانک

IR090100004001086203022470

 

379086268126300000000000000003

مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی

توضیحات :
  • دانشجویان محترم در واریز اجاره بهاء خوابگاه به نوع خوابگاه، ظرفیت اتاق و شماره حساب مربوطه دقت نمایند (بدیهی است عواقب ناشی از عدم دقت در انتخاب خوابگاه، ظرفیت اتاق، و فیش‌های واریزی به عهده دانشجو خواهد بود).
  • در موعد واریز اجاره بها دانشجویان از درج نام و نام خانوادگی خود بر روی فیش مطمئن شوند. در صورت ارسال تاییدیه بانک مبنی بر واریز اجاره بها توسط دانشجو، معرفی نامه به خوابگاه پیش از مراجعه دانشجو مهیا خواهد شد و صرفاً با مراجعه به اداره خوابگاه‌ها دانشجو می‌تواند معرفی‌نامه خود را دریافت نماید. در هرحال دانشجو فیش واریزی خود را باید به اداره خوابگاه‌ها تحویل دهد.
  • کلیه دانشجویان جدیدالورود می‌بایست علاوه بر مبلغ اجاره بهاء خوابگاه، مبلغ 8000000 ریال بعنوان ودیعه خوابگاه‌ها به‌حساب شماره 1703051959 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه زنجان واریز نمایند (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت).
  • ارائه اصل فیش­های واریزی اجاره بهاء و ودیعه خوابگاه با درج مشخصات (نام و نام خانوادگی،شماره دانشجویی، کد ملی و رشته تحصیلی) با خط خوانا در پشت فیش‌ها در هنگام مراجعه حضوری جهت تأیید نهایی خوابگاه الزامی می‌باشد.
  • - ضروری است دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه نسبت به تکمیل فرم ویژه دانشجویان دختر اقدام نمایند.
  • - جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز آگاهی از میزان اجاره بهاء خوابگاه  با شماره تلفن‌های 02433052704 و 02433052298 (خوابگاه‌های برادران) و 02433052428 (خوابگاه‌های خواهران) تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                              اداره خوابگاهها                                


ارسال شده در مورخه: 28-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص شرایط اسکان (12-03-1399)

   

اطلاعیه شماره 2 در خصوص برداشتن وسایل از اتاق

تمدید زمان‌مراجعه دانشجوی ساکن خوابگاه جهت برداشتن وسایل از اتاق (02-02-1399)

   

زمان‌بندی برداشتن وسایل از اتاق

زمان‌بندی مراجعه دانشجوی ساکن خوابگاه جهت برداشتن وسایل از اتاق (26-01-1399)

   

اطلاعیه شماره 2 در خصوص برداشتن وسایل از خوابگاه‌ها

اطلاعیه شماره 2 در خصوص چگونگی برداشتن وسایل شخصی دانشجو از خوابگاه‌ها (25-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری