خانه  :: اساتید  :: اخبار

مزایده بوفه و فروشگاههای معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان
معاونت دانشجوییدانشگاه زنجان در نظر دارد بوفه‌ها و فروشگاه‌های حوزه معاونت دانشجویی (بوفه گلستان واقع در دانشکده مهندسی، فروشگاه مجتمع خوابگاهی پسران و فروشگاه مجتمع خوابگاهی دختران را از طریق برگزاری استعلام بصورت اجاره به مدت 11 ماه واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مزایده می باشند، جهت شرکت در استعلام دعوت به عمل می آید. متقاضیان می‌ توانندبا مراجعه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایند.

شرایط استعلام مزایده


ارسال شده در مورخه: 10-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

حائز اهمیت فراوان

معاونت دانشجویی (07-09-1398)

   

طرح توانا

برگزاری دوره‌های کارآفرینانه برای دانشجویان (12-08-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه